Dokument České televize Wintonovy děti částečně natáčen v Hotelu Kampa Stará zbrojnice

Datum: 5.1.2018
V reprezentačních prostorách Hotelu Kampa - Stará zbrojnice byl u příležitosti instalování Památníku rozloučení natáčen dokument České televize - Wintonovy děti: pocta rodičům.

Památník Rozloučení vymyslely Wintonovy děti Zuzana Marešová a lady Milena Grenfell-Baines, která setkání v Hotelu Kampa - Stará zbrojnice zorganizovala pro několik desítek Wintonových dětí, kteří se na odhalení památníku do Prahy dostavili.

Proč památník rodičům? Projekt ROZLOUČENÍ je úmysl Wintonových dětí uctít památku svých rodičů, který připomene jejich odvahu posadit své dětí do vlaků, rozloučit se s nimi a poslat je do neznáma, aby jim zachránili životy.

Sir Nicholas Winton, člověk, který svým neobyčejným lidumilným činem zorganizoval a zajistil odvoz 669 nejen židovských dětí z tehdy nacisty ohroženého Československa, si zasloužil všechny pocty, vyznamenání, uznání a poděkování, kterého se mu za života dostalo a – i po jeho smrti v úctyhodném věku 106 let – stále dostává.

Jenže ze všech těch díků, uznání a obdivu se nějak vytratila úloha rodičů, jejich sebezapření a obětavá láska, se kterou s těžkým srdcem a ještě větším strachem v roce 1939 posadili do tzv. Wintonových vlaků a loučili se se svými dětmi, aniž tušili kdy a jestli se ještě vůbec sejdou a jaký bude jejich vlastní osud.

Památník Rozloučení, představující dveře vlaku se skleněnou výplní, na které jsou z jedné strany otisky rukou rodičů a ze strany druhé otisky dětských dlaní, je umístěn na Hlavním nádraží v Praze.

Dokument České televize Wintonovy děti částečně natáčen v Hotelu Kampa Stará zbrojnice

 

Rezervace
pokoje v PrazeVyberte hotel
Dospělí
Děti
malé děti
Kód speciální nabídky/sazby

Kontakty
& informace

+420 272 114 444