Aktualita

Nejde čekat s otevřenou dlaní

S veřejnou správou aktivně komunikuje i Fórum cestovního ruchu. Předsedou tohoto nezávislého profesního sdružení je Viliam Sivek, generální ředitel rodinného podniku Sivek Hotels.

Vaše podnikatelské sdružení ať samostatně, nebo ve spolupráci s AHR ČR a Czech Tourism předložilo řadu návrhů na řešení dopadů koronavirové krize, jak jste spokojeni s podporou státních orgánů?

Společně s AHR ČR, SOCR a Svazem léčebných lázní jsme bezprostředně po bezprecedentním vypnutí cestovního ruchu zpracovali pro vládu ČR „Záchranný plán cestovního ruchu“. Postupně v průběhu času jsme předložili další 2 verze tohoto plánu. Proběhla řada jednání, ať již mé osobní jednání s prezidentem České republiky Milošem Zemanem, kterého se účastnil i místopředseda Fóra Martin Plachý, viceprezident Svazu léčebných lázní České republiky. Pana prezidenta jsme podrobně informovali o situaci v našem oboru. Zároveň jsme soustavně jednali i na úrovni vlády a jednotlivých ministrů. Jako předseda Fóra jsem byl i v krizovém štábu vlády, který pracoval v gesci ministra Karla Havlíčka. Jsem přesvědčen o tom, že kdyby v této kritické době náš podnikatelský sektor mlčel a nepředkládal soustavné návrhy na opatření, tak by k dnešku stálo více jak 150 000 osob před branou pracovního úřadu.

S jakými návrhy jste uspěli a kde zatím stále narážíte?

Podařilo se například prosadit program „Antivirus“, program „Pětadvacítky“, urychlili jsme vyhlášení „Národního programu podpory cestovního ruchu“, schválení „Dotačního programu o nájemném“ v době uzavření hotelů, pomoc cestovním kancelářím formou „Lex voucherů“, přípravu pomoci českým lázním formou voucherů, snížení DPH na 10 % v oblasti ubytovacích a stravovacích služeb i aktuální program COVID ubytování, který zpracovala Asociace hotelů a restaurací ČR.

O peníze jde vždycky „až v první řadě“. Jak reagují banky a pojišťovny?

Ta doba, kdy se banky předháněly o vaši přízeň a nabízely vám různé benefity, když se stanete jejich klientem, je pryč. Jsme pro ně nejrizikovějším sektorem a také tak s námi zacházejí. Přesvědčili jsme se o tom u vyhlášených programů „Covid“ a přesvědčujeme se o tom soustavně, když podnikatelé žádají o úvěr. Bylo by dobré si pamatovat, jak právě ta jejich banka, které byli 10, 20 i 30 let věrní, reagovala na jejich žádost.

Z čeho mají majitelé/manažeři ubytovacích a dalších zařízení v oblasti cestovního ruchu největší obavy?

Obrovským problémem zůstává likvidita, se kterou se poskytovatelé služeb jak v ubytování, tak i ve stravování, nevyrovnají. Také nás straší druhá vlna epidemie a tu by už u nás v oblasti cestovního ruchu přežil málokdo. Bohužel si sami svojí neodpovědností jak k sobě, tak i ke druhým, zaděláváme na velký a neřešitelný problém. V době, kdy bylo zcela jasně stanoveno, jaká by měla být desinfekční opatření, našly se v centru Prahy i velké restaurace, kde obsluha chodila bez roušek, a kde ani dnes neexistuje žádná dezinfekce.

Kdo má šanci přežít dopady koronavirové krize a koho může vyřadit (už vyřadila) ze hry?

Obrovské problémy budou mít podnikatelé zejména v Praze, v Ostravě, v Brně, v Karlových Varech i v Plzni. Každé místo je specifické, podívejte se dnes například na Prahu, kterou navštívilo v roce 2019 přes 8 milionů zahraničních turistů, kteří zde trávili 18,5 milionu přenocování. Nebo Ostrava kongresové a výstavní město, Karlovy Vary lázeňství a takto bych mohl pokračovat. Kdo by v loňském roce předpokládal, že slavná Francouzská restaurace v Obecním domě zavře a propustí všechny zaměstnance?

Přežije ten, komu bude umožněno maximálně snížit náklady na provoz, například rapidní snížení nájmů, a ten, kdo přizpůsobí své prodejní ceny s ohledem na českou klientelu.

Vedle předsedy Fóra jste také majitelem a generálním ředitelem portfolia Sivek Hotels. Už jste otevřeli všech šest hotelů? Jaký je zatím zájem hostů?

Funkce předsedy Fóra cestovního ruchu je funkce dobrovolná a jako podnikatel, kterého cestovní ruch živí přes 30 let, považuji za svoji povinnost vrátit své zkušenosti našemu oboru. Víte, já jsem přesvědčen o tom, že je daleko jednodušší kritizovat vládu za přijatá opatření a tvrdit „kdybych byl ve vládě, tak bych tu situaci, ve které byla Česká republika, zvládl lépe“. Vždy jsem zastával názor, že nejde do nekonečna čekat s otevřenou dlaní a křičet, dejte, dejte, dejte, aniž bych přiložil ruku k dílu.

Co vše jste udělali proto, abyste získali klienta do vašich hotelů i restaurací?

Mohu vám říci, že jsme nikdy neudělali tolik intenzivní práce v oblasti marketingu jako v období nouzového stavu. Dnes najdete Sivek Hotels na 30 Bigboardech na Moravě, Ostravsku, v jižních Čechách, na letácích v Penny marketu, v Bille, vytvořili jsme několik nových webových stránek www.zazijprahu.cz, www.pohodovapraha.cz, www.zabavnapraha.cz, získali benefity pro naše potenciální hosty, ať jsou to již 40% slevy na vlaky RegioJet, 50% slevy na Pražské Benátky, Království železnic a další řadu zajímavých benefitů.

Uspořádali jsme facebookové soutěže v Německu, Rakousku, na Slovensku, připravujeme marketing v Nizozemí, v Belgii i v Polsku.

Všechny hotely v Praze (Kampa Stará zbrojnice, Selský dvůr, William, Melantrich, Harmony a na Slovensku, kde je situace stejná jako v Česku, lázeňský hotel Prameň v Dudincích) máme otevřeny, přizpůsobili jsme prodejní ceny a hotely se postupně obsazují. Nepropustil jsem žádného zaměstnance a stále věřím, že ani v budoucnu nikoho ze svých spolupracovníků propouštět nebudu.

Kdy předpokládáte, že se situace v cestovním ruchu vrátí k „normálu“?

Cestovní ruch se v případě, že nás nepotká žádná další pohroma, přiblíží k výsledkům roku 2019 nejdříve v roce 2023.

Zdroj: http://casopis.blueline015.cz/gh0420/