Aktualita

Nepřiložíme-li ruku k dílu, nezbudou na nás ani drobky

Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR ČR) má tento týden předložit vládě svůj akční plán na pomoc cestovnímu ruchu. Podle zástupců podnikatelů však vláda považuje aktuální nástroje na pomoc podnikatelům za dostatečné a hrozí, že plán nebude schválen. Předseda Fóra cestovního ruchu ČR Viliam Sivek proto vyzývá k příslušnému tlaku na politiky.

„Už více jak měsíc se Fórum cestovního ruchu, v koalici se Svazem obchodu a cestovního ruchu, snaží přesvědčit vládu a její ministry o nutnosti pomoci cestovního ruchu, který je nejvíce zasažen současnou pandemií COVID 19. Píšeme dopisy, na konci března jsme představili Záchranný plán cestovního ruchu, účastnili jsme se desítek on-line jednání, podporujeme svými výstupy MMR a teď nově i NERV, ale výsledky se nedostavují,“ uvádí předseda Fóra cestovního ruchu (FCR) Viliam Sivek, podle kterého málokdo v cestovním ruchu dosáhnul na záchranná opatření přijatá vládou. Připomíná rovněž, že podnikatelé prostřednictvím FCR, Asociace hotelů a restaurací a Svazu obchodu a cestovního ruchu pracovali na podkladech pro Akční plán cestovního ruchu zpracovaný MMR ČR, termín jeho předložení vládě však zatím nebyl zveřejněn.

„V poslední době jsme bohužel dostali z několika oficiálních míst informaci, že se Ministerstvo financí a někteří vládní představitelé domnívají, že aktuální nástroje vlády jsou zcela dostatečné a navíc, že se s problémy cestovní ruch popasuje sám. Opírají se většinou o řadu mediálních výstupů, kdy někteří provozovatelé ubytovacích kapacit hlásí, že jsou na léto vyprodáni. My jsme přesvědčeni, že pomoc je potřeba, protože některé segmenty či regiony cestovního ruchu si sami nepomůžou,“ vysvětluje Sivek, který se dnes na zástupce ostatních profesních svazů obrátil s apelem, aby oni sami i jejich členové „využili všechny své kontakty na politiky, poslance, senátory bez rozdílu politické příslušnosti, či další vlivné osobnosti volali a psali o pomoc při záchraně cestovního ruchu“. Hlavní sdělení musí být podle předsedy FCR jasné:

Oblast cestovního ruchu byla první a je nejvíce postiženou v souvislosti s koronavirovou pandemií.

Podnikatelé v cestovním ruchu však zatím nedosáhli téměř na žádnou podporu, z řady programů podpory jsou vylučování, není pro ně určena, vše je moc zdlouhavé a administrativně náročné.

„Je také potřeba, aby se do médií dostalo co nejvíce zpráv, které jasně a pravdivě dokumentují to, jak špatně na tom cestovní ruch je. Že není pravda to, že všichni už máme prodané své kapacity na léto a že všichni šikovní se ‚zahojí‘ na domácím cestovním ruchu. Ono totiž ani fakticky nejde nahradit výpadek více jak 10 mil. zahraničních turistů, kteří se v Česku ročně ubytují a výpadek mnohonásobně většího počtu jednodenních návštěvníků v ČR,“ apeluje Sivek.

Podle předsedy FCR je k záchraně oboru potřeba urychlené předložení Akčního plánu pro oblast cestovního ruchu na vládu, podpora státních voucherů na tuzemské pobyty bez přispění zaměstnavatelů, snížení DPH na veškeré služby v oblasti cestovního ruchu na sazbu 10 %, prodloužení programu Antivirus na udržení pracovních míst do doby, než se otevřou hranice ČR a také další nástroje pro podporu podnikatelů v cestovním ruchu. Cestovní ruch se podle jeho slov neobejde ani bez výrazné státní marketingové podpory. „Teď se láme chleba, vážené kolegyně a kolegové, a bez toho, aniž bychom přiložili ruku k dílu, na nás nezbudou ani drobky," končí svůj apel Viliam Sivek.

Zdroj: COT, FCR