Aktualita

Viliam Sivek - Pod MPO by měl přejít celý cestovní ruch

Jaká je tedy dnešní situace, co se bude a nebude slučovat?

V úterý jsem se s panem ministrem Karlem Havlíčkem večer sešel a upozornil jsem ho na důsledky, které by mělo faktické odtržení zahraničních zastoupení od agentury CzechTourism. Odpovídali jsme si na otázky. Kdo bude zahraničním zastoupením dávat instrukce, co je třeba dělat, kdo bude tvořit marketingové plány, kdo bude turistům nabízet méně známá místa a regiony, když nebude jednotné řízení? Kdo ponese následnou odpovědnost za výsledky? Protože není možné řídit někoho, koho má v gesci někdo jiný, zahraniční zastoupení CzechTourism MPO a cestovní ruch MMR. Domnívám se, že pan ministr to pochopil a slíbil, že to projedná jak s paní ministryní Klárou Dostálovou, tak i s panem premiérem. s kterým jsem telefonicky hovořil včera. Cestovní ruch je totiž jeden provázaný celek a funguje jako symbióza, je to včelí úl, ze kterého když odejdou dělnice, sebedokonalejší královna zemře. Požádal jsem pana ministra, aby pod MPO přešla celá oblast cestovního ruchu, kterou z 99 % tvoří malí a střední podnikatelé.

Celý článek na www.ttg.cz