Aktualita

Viliam Sivek vítá příchod nového vedení CzechTourism

Výměna na postu ředitele agentury CzechTourism je v oboru vždy vnímána jako klíčová, s jistým dopadem na celý cestovní ruch u nás. Jaký ohlas vyvolal příchod Jana Hergeta do této funkce, se ptáme Viliama Siveka, předsedy Fóra cestovního ruchu z.s., nejsilnější profesní oborové organizace u nás.

Jan Herget se ve svém prvním veřejném vyjádření vyslovil pro restrukturalizaci agentury, zachování počtu zahraničních zastoupení, podporu regionů, agroturistiky a portálu Kudyznudy…

Honza má před sebou velmi těžký úkol, nejde jen o restrukturalizaci CzechTourismu a snížení počtu pracovníků, v prvé řadě musí celý kolektiv stabilizovat, zlikvidovat kauzy, které CzT v očích veřejnosti poškodily, a nastolit řádný kontrolní systém. Jsem přesvědčen, že ví, jak bude postupovat, a věřím také, že dokáže i jako ředitel naslouchat potřebám regionů i podnikatelů, jak se již několikráte osobně vyjádřil.

Jsou to všechno aktivity, které souznějí s činností Fóra cestovního ruchu, a jak si představujete ideální spolupráci mezi FCR a CzT?

Fórum cestovního ruchu z.s., které dnes zastupuje 7500 členů, je členem Strategické rady CzT. Tam předkládáme své podněty i připomínky, které vidíme jako nezbytné pro další rozvoj cestovního ruchu v naší zemi. Strategická rada zasedá 4x ročně a to jednoznačně ke zlepšení komunikace mezi podnikatelským sektorem a CzT nestačí. Věřím, že si Honza jako bývalý podnikatel uvědomuje potřebu „naslouchání“ a že se s ním budeme setkávat častěji.

V jakých oblastech se vlastně nejvíce protínají aktivity obou organizací a v čem může být členská základna FCR oporou pro nové vedení CzT?

Máme jednoznačně společné zájmy a chceme novému vedení pomáhat. Už to, že si CzT uvědomí své poslání, bude pro nás velmi důležité.

Obsah byl vybrán z článku TTG ze dne 2.4.2019, celý článek si můžete přečíst - Viliam Sivek: Vítám příchod nového vedení agentury CzechTourism | TTG - vše o cestovním ruchu