Aktualita

Zástupci FCR jednali s panem prezidentem o cestovním ruchu

Cestovní ruch se v České republice propadne o více než 50%, cizinci zde neprospí na 27 milionů nocí v českých hotelích a penzionech, nenavštíví restaurace a další atraktivity. V reálných číslech to znamená ztrátu tržeb v hodnotě 157 miliard korun. Pro představu: do veřejných rozpočtů tak letos z turismu nepřiteče ve srovnání s rokem 2019 nejméně 70 miliard korun. Přičemž nejsou započteny výdaje státu spojené s možným zánikem až 200 000 pracovních míst.

Naději, že tyto ztráty mohou nahradit Češi cestováním po vlastní zemi, vyvrací poslední analýzy. Aby český turista nahradil zahraničního, musel by čerpat až 8 týdnů dovolené ročně a navíc v rodinných rozpočtech vyšetřit na cestování minimálně 25 000 korun navíc.

O následcích, které pandemie Covid-19 zanechává na oblasti cestovního ruchu, dnes na Hradě informovali zástupci Fóra cestovního ruchu ČR prezidenta Miloše Zemana. Prezident si uvědomuje přínos cestovního ruchu pro rozvoj měst i regionů a jeho pozitivní vliv na zaměstnanost. Ocenil aktivní přístup Fóra cestovního ruchu, které se snaží přicházet s praktickými plány na snížení negativních dopadů viru na hospodářství země. Současně prezident upozornil, že za negativní jev považuje „protiruskou a protičínskou hysterii, která ohrožuje budoucí příliv zahraničních turistů z těchto destinací“. „Přitom právě turisté z Ruska a Číny patří mezi pět největších zdrojových trhů pro Českou republiku,“ řekl prezident.

Fórum cestovního ruchu, největší podnikatelský spolek v odvětví s více než 7500 členy, vítá nová krizová opatření schválená vládou. Snížení sazby DPH u ubytování a služeb cestovního ruchu na 10 % navrhlo Fórum CR již v březnu v Záchranném plánu cestovního ruchu, které připravilo ve spolupráci s dalšími hlavními svazy. ČR tak srovnává krok s okolními zeměmi, kde stejná nebo nižší sazba DPH na tyto služby platí již delší dobu.

K zabránění větší zkázy, jež by negativně ovlivnila města, regiony, lázeňství či dokonce i domácí turistiku v nejohroženějších oblastech vůbec, ale dosavadní kroky vlády ještě nestačí. Fórum cestovního ruchu ČR apeluje na vládu, aby pokračovala v úsilí účinně podpořit cestovní ruch a přijala i další opatření, které Fórum navrhlo v Záchranném plánu. Žádáme zejména o:

  • Stimulační program pro podporu domácího cestovního ruchu formou státního příspěvku ve výši 5.000 Kč na dovolenou v Česku pro významnou část obyvatelstva, která bude pro tento účel vládou vybrána.
  • Významné posílení rozpočtu státní agentury CzechTourism za účelem realizace marketingové podpory domácího cestovního ruchu a ve druhé polovině roku také zahraničního příjezdového ruchu. Současně bude nutné zkoordinovat všechny marketingové aktivity státních organizací a samospráv, aby nedocházelo k neúčelnému vynakládání finančních prostředků.
  • Přípravu programu Národní podpory cestovního ruchu, který by podpořil nejvíce postižené regiony a segmenty cestovního ruchu a připravil koncepci dlouhodobé konkurenceschopnosti a zákona o cestovním ruchu; tato koncepce by zajistila dlouhodobou koordinaci cestovního ruchu, jeho financování a zajištění dostatku kvalifikovaných pracovních sil.

Kontakty pro média:

Viliam Sivek, tel.: 602 201 116, e-mail: sivek@sivekhotels.cz
je více než 30 let  generálním ředitelem rodinného podniku Sivek Hotels. Zároveň zastává dobrovolnou funkci předsedy Fóra cestovního ruchu České republiky, nejsilnějšího a největšího podnikatelského spolku, který zastupuje až 200 000 pracovních míst. Zároveň je poradcem ministryně Kláry Dostálové pro cestovní ruch. Je čestným předsedou Asociace cestovních kanceláří ČR, spoluzakladatelem Neziskové organizace „Terapeutického centra Modré dveře“.

Martin Plachý, tel.: 602 117 828, e-mail: martinplachy@royalspa.cz

je generálním ředitelem rodinného řetězce lázeňských hotelů ROYAL SPA. V této rodinné firmě působí již od roku 2001. Více než 10 let zastává pozici viceprezidenta Svazu léčebných lázní České republiky. V letech 2012-2016 byl prezidentem Evropského svazu lázní, kde nadále působí v pozici viceprezidenta. Po založení Fóra  cestovního ruchu České republiky v roce 2014 se stal jeho místopředsedou.