Viliam Sivek - Sivek Hotels

Viliam Sivek – Sivek Hotels

IČ:

12633623

DIČ:

CZ460409715

Sídlo firmy:

Hellichova 455/5, 118 00 Praha 1

Doručovací adresa:

K Horkám 23, 102 00 Praha 10

Provozované hotely

Hotel Melantrich***

Melantrichova 5, 110 00 Praha 1

V obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl A, vložka 44258.